Hechting en Trauma

Wat is hechting volgens Bolwby en Ruppert?

Wat is trauma volgens Van der Kolk en Rupert?

Hoe speelt veilige en onveilige hechting in een complexe scheiding?

Hoe ondersteun je de ouder in het realiseren van een fijnere band met het kind?

Wanneer heeft een kind gegronde reden een ouder af te wijzen?