Overlevingsmechanismen

Wat zijn de drie persoonlijkheidsdelen van Ruppert?

Hoe herken je een overlevingsmechanisme?

Hoe ondersteun je de ouder om beter om te gaan met stress?

Hoe ondersteun je de ouder in het verbeteren van veiligere communicatiepatronen naar de andere ouder?

Hoe ondersteun je de ouders respectvoller en veiliger met elkaar te praten en een conflict op te lossen?