Training voor professionals

Van de afwijzende bedding naar Opnieu Verbinden

Opnieuw Verbinden in de complexe scheiding

Training voor professionals, 4 lesdagen

Ondersteun ouders te groeien in hun scheiding door systeemdynamieken in balans te brengen en gezinsrelaties te herstellen.

Gescheiden ouders die hun strijd-houding niet loslaten, creëren een complexe scheiding.

Hiermee belasten ze hun kind door het in een loyaliteitsconflict te brengen en zich soms emotioneel onveilig te laten voelen. Dit belemmert het kind in de natuurlijke ontwikkeling. Het laat opvallend gedrag zien.

Je ondersteunt gescheiden ouders hun complexe scheiding op te lossen door te bouwen aan opnieuw vertrouwen als ouderschapspartners:

  • veilige communicatie patronen opbouwen,
  • de ouders te leren de systeemdynamieken in balans te brengen,
  • hun hun eigen aandeel het aandeel te onderzoeken en te delen en
  • de kindbehoeften te in te vullen.

De ouders leren van jou hoe zij hun kind het gevoel kunnen geven dat het weer kind mag zijn.

Traumaverwerken en veerkracht versterken bij jongere en de ouder

Een kind of jongeren van gescheiden ouders kan pas weer zelf in balans komen, als de ouders meer in balans zijn.

Het versterken van de veerkracht en traumaverwerking helpen daarbij.

Het verwerken van eigen pijn, rouw en het onderzoeken van het eigen aandeel zijn essentiële stappen hierin.

Soms is onderliggend trauma uit de eigen jeugd geraakt of is er nieuw trauma ontstaan.

De methode van Ruppert: Identity Oriented Psycho Trauma (IOPT) is een methode die het mogelijk maakt ervaringen weer bewust te maken en te verwerken, waardoor de oudere of jongere weer in balans komt.

IOPT-Model van Ruppert